فرم استخدام

کد ملی
ورودی نامعتبر است

نام
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیک

نام خانوادگی(*)
لطفا فیلد را تکمیل نمایید

نام پدر
ورودی نامعتبر است

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر است

محل تولد
ورودی نامعتبر است

محل صدور
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه(*)
لطفا فیلد را تکمیل نمایید

تلفن ثابت

وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر است

وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر است

وضعیت مسکن
ورودی نامعتبر است

استان(*)
ورودی نامعتبر است

شهر(*)
لطفا استان را انتخاب نمایید

آدرس محل سکونت:

شغل درخواستی

اولویت اول شغلی
ورودی نامعتبر است

الویت دوم شغلی
ورودی نامعتبر است

حقوق درخواستی
ورودی نامعتبر است

نحوه همکاری
ورودی نامعتبر است

وضعیت تحصیلی

آخرین مدرک
ورودی نامعتبر است

وضعیت تحصیل
ورودی نامعتبر است

نام موسسه
ورودی نامعتبر است

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر است

معدل
ورودی نامعتبر است

تاریخ پایان
ورودی نامعتبر است

مشخصات ظاهری و جسمی

قد
ورودی نامعتبر است

وزن
ورودی نامعتبر است

رنگ چشم
ورودی نامعتبر است

رنگ مو
ورودی نامعتبر است

گروه خونی
ورودی نامعتبر است

سایر اطلاعات

آیا بیماری خاصی دارید؟
ورودی نامعتبر است

مهارت های گردشگری و هتلداری
ورودی نامعتبر است

توضیحات تکمیلی
ورودی نامعتبر است

 
لطفا عنوان زبان هایی را که به آنها تسلط دارید بیان کنید و میزان سطح خواندن ، نوشتن ، ترجمه و مکالمه رو مشخص نمایید.

زبان خارجی
ورودی نامعتبر است

لطفا سوابق شغلی خود را با مشخصات نمونه وارد نمایید.

سوابق شغلی
ورودی نامعتبر است

مشخصات دوره های آموزشی و تخصصی را وارد نمایید

دوره ها وتخصص ها
ورودی نامعتبر است

مهارت ها

مهارت ها
ورودی نامعتبر است

معرف

معرف ها
ورودی نامعتبر است

پیوست فایل

رزومه و یا مدارک
ورودی نامعتبر است

لطفا در صورتی که رزومه و یا مدرک مرتبط نیز در این زمیته دارید از همین قسمت ضمیمه فرمایید. ( حداکثر 10 مگابایت)

تصویر پرسنلی(*)
لطفا تصویر خود را ارسال نمایید.

لطفا تصویری واضح از خود نیز از این قسمت ارسال نمایید.

کارت ملی:
ورودی نامعتبر است

مدارک تحصیلی:
ورودی نامعتبر است

تاییدیه سوابق شغلی:
ورودی نامعتبر است

قوانین

  • هتل در خصوص تغییر سمت شغلی و همچنین تغییر شیفت در صورت الزام اختیار کامل دارد.
  • مخصوص بانوان :هر گونه رضایت نامه جهت اشتغال به کار از همسر،سرپرست یا قیم قابل ارائه می باشد.
  • در صورت هرگونه قطع همکاری کمتر از یک هفته اشتغال هیچ گونه حقوق و مزایایی در نظر گرفته نمی شود.

ورودی نامعتبر است