استخدام

مرحله اول : ثبت مشخصات فردی

نام ( * )
لطفا نام خود را صحیح وارد کنید

نام خانوادگی ( * )
لطفا فامیل خود را صحیح وارد کنید

ایمیل
آدرس ایمیل نادرست است !

تلفن ثابت ( * )
تلفن ثابت خود را درست وارد کنید !

موبایل
تلفن موبایل خود را درست وارد کنید !

جنسیت ( * )

لطفا جنسیت خود را انتخاب کنید.

ملیت ( * )
لطفا ملیت خود را صحیح وارد کنید.

محل تولد
لطفا محل تولد خود را صحیح وارد کنید

تاریخ تولد ( * )
لطفا تاریخ تولد خود را به صورت درست وارد کنید.

کد ملی ( * )
کد ملی خود را صحیح وارد کنید !

تاهل ( * )

لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص کنید.

افراد تحت تکفل
تلفن تعداد افراد تحت سرپرستی خود را وارد کنید !

آدرس محل سکونت ( * )
لطفا آدرس خود را وارد کنید

وضعیت نظام وظیفه ( * )

لطفا وضیت نظام وظیفه خود را معیین کنید.

ثبت مشخصات علمی

آخرین مدرک تحصیلی ( * )
لطفا آخرین مدرک تحصیلی خود را از لیست انتخاب کنید.

توانایی مکالمه

عنوان با ارزشترین مدرک غیرتحصیلی

ثبت مشخصات عملی

نام آخرین محل کار

شماره تماس آخرین محل کار

سمت شما در آخرین محل کار

طول مدت اشتغال شما در آخرین محل کار

علت ترک کار

توضیح مختصری از سایر سوابق کاری

سایر موارد

آیا سابقه محکومیت دارید ؟ ( * )
تکمبل ای فیلد اجباری است .

آیا دخانیات مصرف میکنید ؟ ( * )
تکمبل ای فیلد اجباری است .

آیا از آشنایان شما کسی در این مجموعه شاغل است ؟ ( * )
تکمبل ای فیلد اجباری است .

در صورت لزوم قادر به انجام ماموریت خارج از شهر می باشید ؟ ( * )
تکمبل ای فیلد اجباری است .

در صورت لزوم قادر به سپردت وثیقه ( سفته ضمانت ) هستید ؟ ( * )
تکمبل ای فیلد اجباری است .

آیا سابقه بیماری خاص ، بستری شدن و یا موارد مشابه دارید ؟ ( * )
تکمبل ای فیلد اجباری است .

متقاضی کار در قسمت ( * )
لطفا اطلاعات را صحیح وارد کنید.

  

هتل حلما

HelmaHotel  .  Emam Reza 26  .  Mashhad  .  Iran

TEL +985138550504    .   FAX +985138554070   .   E.MAIL : info@HelmaHotel.com

اینستاگرام       فیسبوک       گوگل       تویتر
 
 

 

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به هتل حلما می باشد.

طراحی سایت توسط   واحد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات  هتل حلما مشهد

logo-samandehimelat